Dzisiaj jest: 10 Sierpień 2022        Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec
Historia wymienia tylko zwycięzców a nie wspomina o ofiarach

Historia wymienia tylko zwycięzców a nie wspomina o ofiarach

/ "Kłótnia rzek" przykładem -jednym z wielu- fałszowania i manipulowania historią PRL godziła się oficjalnie na fałszowanie historii jeszcze w 1978 roku. W Katyniu umieszczono po polsku i rosyjsku fałszywy…

Readmore..

Rys historyczny - Wybrane tezy do Krwawej Niedzieli z 11 lipca 1943r.

Rys historyczny - Wybrane tezy do Krwawej Niedzieli z 11 lipca 1943r.

Tło wydarzeń W wyniku agresji Niemiec i ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r., po okupacji całości terytorium II Rzeczypospolitej przez Wehrmacht i Armię Czerwoną i ustaleniu w dniu 28…

Readmore..

Co to znaczy „ważyć słowa” ?

Co to znaczy „ważyć słowa” ?

Tegoroczne obchody "Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej " nie były specjalnie sygnalizowane przez stronę rządową. Głośno było jednak o przygotowaniach, w…

Readmore..

LWÓW Z WIECZNIE  ŻYWYM BANDERĄ W TLE

LWÓW Z WIECZNIE ŻYWYM BANDERĄ W TLE

/ Lwowska rada obwodowa: 2022 rokiem UPA. - jeden z tego typu cyklicznych marszów ku czci UPA we Lwowie. LWÓW Z WIECZNIE ŻYWYM BANDERĄ W TLE Ukraińska Powstańcza Armia –…

Readmore..

Mapa której nigdy nie zobaczycie w polskojęzycznych mediach.

Mapa której nigdy nie zobaczycie w polskojęzycznych mediach.

11 lipca obchodziliśmy 79. rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu.Była to jedna z wielu cyklicznych okazji do uczczenia pamięci ofiar ukraińskiego ludobójstwa ale też tego dnia (ale nie tylko tego dnia)…

Readmore..

Męczennice z Nowogródka

Męczennice z Nowogródka

/ Mocą łaski Bożej, te z pozoru słabe kobiety, zaświadczyły o sile prawdziwej miłości aż po męczeństwo. Z ich życia czerpiemy inspirację i odwagę. https://pl.nazarethfamily.org/?page_id=1263 W lipcu 1943 r. gestapo…

Readmore..

Sierpniowy numer KSI (08/2022) wydany

Sierpniowy numer KSI (08/2022) wydany

W sierpniowej gazecie m.in. Uroczyste obchody operacji „Ostra Brama” 11 lipca na wileńskim cmentarzu Rossa odbyły uroczystości poświęcone 78 rocznicy .. strona 3UPAMIĘTNIENIA 79. ROCZNICY UKRAIŃSKIEGO LUDOBÓJSTWA...Fotorelacja na stronie 5…

Readmore..

Biskup polski na Siczy kozackiej

Biskup polski na Siczy kozackiej

Biskup polski na Siczy kozackiej-opis wydawcy Ziemie ukrainne były opisywane m.in. przez Henryka Sienkiewicza w Trylogii. Zaporoże, Charków – to dla nas, Polaków, dalekie Kresy, nieco zapomniane i mniej znane…

Readmore..

 TYLKO W MORZU KRWI

 TYLKO W MORZU KRWI

/ Wystawa „Błogosławiony biskup Grzegorz Chomyszyn – prorok Ukrainy” na Przystanku Historia IPN w Krakowie - Aktualności - Instytut Pamięci Narodowej „Tylko w morzu krwi...” – początek zbrodni ukraińskich nacjonalistów…

Readmore..

Trzydzieści milionów przesiedleńców

Trzydzieści milionów przesiedleńców

/ Władysław Filar podczas pobytu w swoich rodzinnych stronach- fot. archiwum W. Filara. W swych publikacjach dotyczących stosunków polsko-ukraińskich Władysław Filar podjął polemikę z historykami ukraińskimi oraz częścią historyków i…

Readmore..

Sowieci nas rozbrajają

Sowieci nas rozbrajają

25 lipca w godzinach popołudniowych, na zaproszenie gen. Fokanowa, do Skrobowa udało się całe dowództwo dywizji. W tym czasie bataliony pod dowództwem kpt. Jana Józefczaka „Hrubego” maszerowały w zwartej kolumnie…

Readmore..

”Grupa Radowicka„

”Grupa Radowicka„

/Antoni Romankiewicz Wujek Antoni Romankiewicz opuścił rodzinne gniazdo, znajdujące się na Janówce koło Zasmyk w powiecie kowelskim i zamieszkał w Radowiczach w powiecie turzyskim. Tu bowiem kupił w okresie między…

Readmore..

Narodziny Rzeczpospolitej Obojga Narodów

/ Unia lubelska – obraz olejny namalowany przez Jana Matejkę w 1869.  (Domena publoczna)

 1 lipca 1569 r. Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie zawarły na Sejmie w Lublinie unię realną, czego efektem było powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jej zaistnienie wiązało się z postacią bezdzietnego króla Zygmunta Augusta, pragnącego zachować łączność obu krajów po swej śmierci. Wielkie państwo powstałe w imię wspólnego dobra, pomocy, solidarności, braterstwa i wolności. To wielkie państwo przetrwało ma mapach Europy aż do ostatniego rozbioru w 1795 roku.

1 lipca to wyjątkowa data dla polskiego Parlamentu, tego dnia obchodzimy święto Sejmu Polskiego, ustanowione w 2015 r. W uchwale przyjętej siedem lata temu ustanawiającej święto, Sejm podkreślił, że unia lubelska nadawała relacjom polsko-litewskim nowy, doskonalszy kształt i zapoczątkowała okres potęgi i chwały Rzeczpospolitej Obojga Narodów. "Sejm, złożony z Senatu i Izby Poselskiej, wzmocniony przez przedstawicieli Litwy, przez długie lata stanowił centrum decyzyjne rozległego państwa, przy jednoczesnym zapewnieniu godnej reprezentacji obu narodów" - napisano w uchwale.

Tekst zawartej Unii mówił: " Unia sprawiła iż już Królestwo Polskie i Wielgie Księstwo Litewskie jest jedno nieróżne i nierozdzielne ciało, a także nierożna, ale jedna spolna Rzeczpospolita, która się z dwu państw i narodów w jeden lud zniosła i spoiła. I aby za wolą Bożą ta unia trwałą do końca świata"

Unia lubelska była zwieńczeniem długotrwałego procesu unifikującego oba państwa. Wszystko zaczęło się od  Unii w Krewie z 1385 roku, Polska i Litwa były połączone unią personalną pod panowaniem królów z dynastii Jagiellonów.  Następnie przez dwa stulecia ten sojusz był rozszerzany i pogłębiany. W 1569 r. w Lublinie doszło do zawarcia unii realnej. A wszystko dlatego, że dynastia Jagiellonów stanęła wobec problemu braku potomków męskich. Z tego powodu przystąpiono do szybszego utrwalania ścisłego związku między dwoma państwami.  Zygmunt II August w tym czasie przyłączył do Korony należące do Litwy: Ukrainę, Wołyń i Podlasie. Również za jego panowania  Rzeczpospolita toczyła wojny o Inflanty zakończone podziałem tych terenów i wcieleniem znacznej ich części do Polski. Unia realna, którą przypieczętowano 1 lipca 1569 roku w Lublinie była wielkim osiągnięciem Zygmunta Augusta II.  W wyniku  zawarcia unii lubelskiej powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów.  Korona i Litwa miały wspólne:  króla, sejm i senat, monetę,  politykę zagraniczną. Korona i Litwa zachowały odrębne:  wojsko, skarb, urzędy i sądy. Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem wielonarodowościowym i zróżnicowanym pod względem religijnym. Polska wyprzedziła zatem Europę o kilka wieków, stając się równocześnie potęgą terytorialną i militarną. Obszar Rzeczpospolitej Obojga Narodów wynosił 800 tys. km2 , a ludność liczyła 7 milionów . Jednak po śmierci  Zygmunta II Augusta w 1572 roku pozycja monarchy w Rzeczpospolitej Obojga Narodów znacząco osłabła na rzecz przywilejów szlachty. To w tym czasie wprowadzono tzw. wolną elekcję, zapewniającą szlachcie możliwość wyboru króla. Zmierzch Rzeczypospolitej przypada na wiek XVII i czas wojen ze Szwecją, Turcją i Rosją. W tym też czasie  pojawił się  kryzys gospodarczy związany z załamaniem się popytu na eksport zboża. Wszystko razem wzięte poczynając od słabości władzy wykonawczej,  niesprawności sejmu z liberum veto, przy  nielicznym  wojsku oraz ingerencji państw ościennych w politykę kraju, doprowadziło do upadku Polski. A przypieczętowały go rozbiory (1772, 1793, 1795).